6 Febbraio 2017

Kuriozite

Ky libër është një informacion, që u nevojitet të gjithë
njerëzve, kategorive moshave të ndryshme për të bërë
krahasimet mbi zhvillimin e shkencës e të teknikës, në
arsim, kulturë, në industrinë e ndërtimit, të bujqësisë,
në teknologji e shumë aspekte të tjera të jetës që janë
arritur sot në kohërat moderne në shkallë botërore...                                                                                                                                    Kuriozitetet kanë karakter të thellë informativ psikologjik, edukativ e politik-shoqëror..   Ato trajtojnë,spjegojnë e pasqyrojnë probleme të ndryshme në tëgjitha fushat e jetës nga ana historike, në periudha e etapa të caktuara.

PËRMBAJTJA:

Format e qeverisjes së shtetit shqiptar dhe
kryetarët e tij .................................................
Disa të dhëna interesante për kryetarët e shtetit
shqiptar ........................................................
Disa të dhëna për SHBA .......................................

Ndërtesat më të larta në botë .............................
Malet më të larta të botës ..................................
Lumenjtë më të gjatë të botës .............................
Liqenet më të mëdhenj të botës ..........................
Kanalet më të gjatë të botës ................................
Ishujt më të mëdhenj të botës .............................
Qytetet më të mëdha të botës .............................

 : Gjashtë kontinentet; sipërfaqja, popullsia e shteteve
                dhe kryeqytetet e tyre
Kontinenti Europian ............................................
Kontinenti i Azisë ................................................
Kontinenti i Afrikës ..............................................
Kontinenti i Amerikës ...........................................
Kontinenti i Australisë ..........................................
Kontinenti i Antarktidës ......................................

   :Shifra dhe fakte për Republikën e Shqipërisë
Popullsia e Shqipërisë .........................................
Pozita gjeografike e Shqipërisë ............................
Malet më të larta ................................................
Ujërat .........................................................
Lumejtë kryesorë të Shqipërisë ............................
Urat më të gjata në vendin tonë ..........................
Liqenet ..............................................................
Detet ....................................................................
Temperaturat ......................................................
Reshjet .................................................................
Tërmetet ...............................................................
Arsimi ..................................................................
Universitetet e Shqipërisë ....................................
Muzeumet ............................................................
Disa të dhëna ekonomiko-shoqërore për rrethin e
Shkodrës dhe universitetin e tij .........................

Hekurudhat ........................................................
Hidrocentralet ....................................................
Minierat .............................................................

  : Figura të shquara me përmasa kombëtare e
                      ndërkombëtare
Gjergj Kastrioti (Skënderbeu), Hero Kombëtar ..........
Nënë Tereza, me emrin e vërtetë Anjeze Bojaxhiu
(Shenjtore Shqiptare) ........................................
Papa Gjon Pali i Dytë (Vojtila), përfaqësues i fesë
katolike Botërore ..............................................

24 perandorë e 4 papë shqiptarë në krye
të Romës ...........................................................
Shqiptarët që kanë udhëhequr Greqinë ............
Kush janë personalitete e huaja që prekën
tokën shqiptare? 100 personalietet që vizituan
Shqipërinë, që nga Aleksandri i Madh e deri tek
Xhorxh Bush .......................................................

1. Universitete më të mëdha në botë ................
2. Cilat janë gjuhët e botës dhe shtrirja e tyre ...
Fjalët e fundit të 50 personaliteteve ..................
3. 50 stadiumet më të mëdha të botës dhe shtrirja
e tyre ..................................................................
4. Spitalet më të famshëm në botë ...................

     Të ndryshme ...........................................................