4 Febbraio 2017

Dokumente Data dhe Shenime Historike

Në këtë libër jemi përpjekur të pasqyrojmë, në mënyrë konçize, jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit (Skënderbeut), Heroit tonë Kombëtar. Disa nga luftërat, betejat e kryengritjet e popullit shqiptar që janë zhvilluar në shekuj.
Po kështu pasqyrohen disa nga lidhjet, marrveshjet, konferencat e ambasadorëve të shteteve fqinje dhe Fuqive të Mëdha që kanë organizuar për Shqipërinë.
Në mënyrë të përmbledhur pasqyrohet qëndresa e popullit tonë në shekuj, kështjellat dhe fortifikimet për t’u bërë ballë sulmeve, operacioneve ushtarakë të pushtuesve të huaj turq, austro – hungarezë, serbo – malazezë, italianë, gjermanë etj.

PËRMBAJTJA :

Mbi jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit
(Skënderbeut), Heroit tonë Kombëtar
Gjergj Kastrioti, jeta dhe vepra e tij .....
Gjergj Kastrioti në artet figurative ........
Gjergj Kastrioti në letërsinë botërore ........

Disa nga luftërat që ka zhvilluar populli shqiptar
kundër pushtuesve të huaj, betejat dhe
kryengritjet e vazhdueshme
Betejat:

Beteja e Akelout, 1358 ...........
Beteja e Beratit, 1455 ........
Beteja e Carcalevës, 1910 .........
Beteja e Deçiçit, 1910 ...........
Beteja e Dibrës, 1456 ............
Beteja e Drini, 1448 ............
Beteja e Kaçanikut, 1910 ...........
Beteja e Kasharit, 1465 ......
Beteja e Kirit, 1468 .......
Beteja e Kosovës, 1389 ..........
Beteja e Livadit, 1462 .............
Beteja e Maricës, 1371 ...........
Beteja e Modricës ...............
Beteja e Mokrës ..............
Beteja e Mushqetës ..............
Beteja e Ohrit ..............
Beteja e Orikumit ..............
Beteja e Pologut, 1453 ...........
Beteja e qafës së Agrit ..............
Beteja e Savres, 1385 ...............
Beteja e Sfedigradit, 1448 ................
Beteja e Shkupit, 1462 ..............
Beteja e Shqimjes e Slivovës ................
Beteja e Torviollit, 1444 ...................
Beteja e Vojkolit, 1465 .............
Beteja e Ujit të Bardhë, 1457 .................
Kryengritjet:

Kryengritja antibizantine e viteve 1040 – 1041 ............
Kryengritja kundër sundimit osman
në shek.XV – XVIII ...........
Kryengritja kundër Tanzimatit .........

Lidhjet, marrveshjet, konferancat e ambasadorëve
të shteteve fqinje dhe Fuqive të Mëdha
Lidhjet:

Lidhja e Lezhës e vitit 1444 ................
Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878 – 1881) .............
Lidhja e Shqiptare Pejës e viteve 1899 – 1900 ...........
Lidhja e Kombeve e viteve 1920 – 1946 ...............
Marrveshjet:

Marrveshja e Mancës, Nëntor 1897 .............
Marrveshja Murcshtegut ..............
Marrveshja e Raikshtodit, 8 korrik 1876 ..............
Marrveshja Titoni – Venizella, 29. 7. 1919 ................
Marrveshjet Italo – Shqiptare të Marsit 1936 ................
Konferencat:

Konferenca e Ambasadorëve ...............
Konferenca e Ambasadorëve e Stambollës ............
Konferenca e Paqës e vitit 1919 – 1920 ........................
Konferenca e Paqës e vitit 1946 ..........

Operacionet e fashistëve italianë, nazistëve
gjermanë, qëndresa e popullit shqiptar dhe
Luftrat Ballkanike e Botërore:

Operacioni i fashistëve italianë në Pezë (1942) ...............
Operacioni i fashistëve italianë në Pezë (1943) ........................
Operacioni i fashistëve italianë.................
në Shpirag - Mallakastër - Tepelenë (1943)..............
Operacioni i fashistëve italianë...............
në Shpirag - Mallakastër - Tepelenë (1943) ...............
Operacioni i nazistëve gjermanë “Berkessel”................
(Lugaja Malore) në luginën e Shushicës...........
Operacioni i nazistëve gjermanë “Edelweis”.........................
(Lulja e Yllit)) në Qarkun e Dibrës
Operacioni i Nazistëve Gjermanë “Falkenauge”..........
(Syri i Skifterit) (1944)

Pushtimi ushtarak Nazist Gjerman (1943-1944) .................
Qëndresa e popullit shqiptar kundër............
agresionit fashist italian (Prill 1939).................
Luftërat:

Lufta e Parë Ballkanike .................
Lufta e dytë Ballkanike .......................
Lufta e Parë Botërore ............
Lufta e Dytë Botërore ..............
Ahmet Zogut 1925 – 1939 101...........
Regjimi zogist 103..........................
Luftërat iliro – maqedonase (shek. IV p.e.s.) ................
Lufta iliro – romake (shek. III – II p.e.s.)............
Lufta për mbrojtjen e Shkodrës (1912-1913) .....................
Lufta italo - greke 106................

Kështjellat mesjetare, traktatet, protokollet
dhe kongreset që janë zhvilluar për problemet
shqiptare.
Kështjellat:

Kështjella e Gjirokastrës .............................
Kështjella e Krujës ..............
Kështjella e Durrësit .............
Kështjella e Beratit ................
Kështjella e Shkodrës ..................
Kështjellat
Traktatet:
Traktati i Berlinit (13. 7. 1878) ..................
Traktati i Festahut (26. 8. 1867)..............
Traktati i Shën Stefanit ...........................
Traktati i Gaetës (1451) ...............
Traktati i Fshehtë i Londrës (26 Prill 1913) ..................
Traktati i Paqës me Italinë (10 Shkurt 1947) ...................
Traktati i Varshavës ....................
Protokollet:

Protokolli i Firencës, viti 1913 ....................
Protokolli i Korfuzit, viti 1914 .................
Protokolli Italo – Shqiptar, 7 Prill 1939.......................
Protokolli i fshehtë Dalmaco – Këlcyrë ......................
Protokolli Shqiptaro – Grek i Kapshticës ...............
Protokolli Shqiptaro – Italian ......................
Provokacionet e Gushtit (viti 1949) ..................
Kongreset:

Kongresi i Manastirit (viti 1908) .........................
Kongresi i Lushnjës (viti 1920) ......................
Kongresi i Parë Antifashist N. ÇL. (1944) ................